Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Brasov Modulele 3 si 4 combinate 165 Cristina Feodot | 31-10-2020
03-11-2020
10:00
18:00
Bucuresti Modul 7 148- 150-154-156 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 11-11-2020
14-11-2020
10:00
18:00
Bucuresti Modul 7 148- 150-154-156 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 16-11-2020
19-11-2020
10:00
18:00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 135-136 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 21-11-2020
22-11-2020
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 140-141 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 23-11-2020
24-11-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 163 Cristina Feodot | 27-11-2020
30-11-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 158 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 03-12-2020
06-12-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 169 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 10-12-2020
13-12-2020
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
145-148-150 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 21-01-2021
24-01-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
137-142-144 Andrew Zoppos | Marcela Campian 27-10-2020
30-10-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 127-132-133 Andrew Zoppos | Marcela Campian 01-11-2020
02-11-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A 118-122-123 Andrew Zoppos | Marcela Campian 03-11-2020
04-11-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 168 Marcela Campian | 13-11-2020
16-11-2020
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 166 Dalila Patras | 29-10-2020
01-11-2020
10.00
18.00
Iasi Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
143-149 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 06-11-2020
09-11-2020
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 153 Dalila Patras | 12-11-2020
15-11-2020
10.00
18.00
Timisoara Modulele 3 si 4 combinate 161 Marcela Campian | 27-10-2020
30-10-2020
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 167 Andrew Zoppos | Marcela Campian 07-11-2020
10-11-2020
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα