8
logo
Andrew Zoppos

Старши международен инструктор към Aвстралийската Aкадемия по Боуен терапия

Семинари

   Обратно
ГрадСеминарГрупа №ИнструкторДатаВремеЗа повече информация, моля, обадете се:
София Модул 1 & 2 18 Георги Илчев
20/11/2014
23/11/2014
10:00
18:00
За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Модул 5 & 6 17 Александър Адамидис

Георги Илчев
05/01/2015
08/01/2015
10:00
18:00
За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Модул 7 16 Александър Адамидис
10/01/2015
13/01/2015
10:00
18:00
За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Модул 1 & 2 19 Георги Илчев
16/01/2015
19/01/2015
10:00
18:00
За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.comКраен срок за записване - 1 Януари 2015г.
София Mother and Baby 1-8 Георги Илчев
21/01/2015
22/01/2015
10:00
18:00
Семинарът ще се води от Джон Уилкс и Лина Клерк. Краен срок за записване - 15 Декември 2014г. За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Модул 3 & 4 18 Георги Илчев
02/02/2015
05/02/2015
10:00
18:00
За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Advanced Course / S.P.B.1 A 12-13-14 Георги Илчев
04/03/2015
05/03/2015
10:00
18:00
Семинарът ще се води от Джон Уилкс, старши инструктор към ААБТ. За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Advanced Course / S.P.B.1 A+B 12-13-14 Андрю Зопос
28/03/2015
29/03/2015
10.00
18.00
За допълнителна информация: Люсиена Костова-тел. 0888-816-800; - 0877-816-800 - e-mail: Lyusiena@abv.bg
София Практикуващ курс 15-16 Георги Илчев
07/05/2015
08/05/2015
10:00
18:00
Семинарът ще се води от Джон Уилкс, старши инструктор към ААБТ.За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Working with Back Pain 1-11 Георги Илчев
09/05/2015
10/05/2015
10:00
18:00
Семинарът ще се води от Джон Уилкс, старши инструктор към ААБТ.За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Profesional Therapist's Course 15-16 Андрю Зопос
30/05/2015
02/06/2015
10:00
18:00
За допълнителна информация: Люсиена Костова - тел. 0888-816-800; 0877-816-800 -e-mail: Lyusiena@abv.bg
София Master Course / S.P.B.2 A 9-11 Георги Илчев
14/07/2015
15/07/2015
10:00
18:00
Семинарът ще се води от Ози и Илейн Ренч, преки ученици на Том Боуен, основатели и президенти на ААБТ.За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Advanced Course / S.P.B.1 A 15-16 Георги Илчев
26/09/2015
27/09/2015
10:00
18:00
Семинарът ще се води от Джон Уилкс, старши инструктор към ААБТ.За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Advanced Course / S.P.B.1 B 12-13-14 Георги Илчев
28/09/2015
29/09/2015
10:00
18:00
Семинарът ще се води от Джон Уилкс, старши инструктор към ААБТ.За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com
София Анатомия и Физиология 16-17-18 Георги Илчев
01/11/2014
01/05/2015
10:00
17:00
Курсът се провежда в НСА, с предварително сформирана група. За повече информация, моля, свържете се с +359 885161746 georgiilchev@yahoo.com